Резерват Камчия

Някъде там в дебрите на гора, датираща от векове, край река Камчия, се намира неповторимата красота претворена в резерват „Камчия“.

По течението на устието, в долната й част, известна като Лонгоз, тя е призната за природен биосферен резерват. Днес тя се отнася с достойнство към една от 100-те национални туристически забележителности и до днес е пази своят естествен вид. Резерват „Камчия“ се намира на 25 км от гард Варна, там се разполага и зоната „Камчийски пясъци“ Гората около Камчия е гъста, влажна и широколистна, трудно проходима, но това не спира растителния свят да се разпростира и развива. Гората в резервата се е сформирала в резултат на лиман идващи от Камчия. В моментите, когато устието се затваря от пясък от силни вълни, дъждове или снегове, речната вода понякога залива гората. Лонгозните гори се срещат в нашите умерени ширини. Те са рядко явление сътворено от природата. Те са срещани и по устията на реки като Батова, Ропотамо, Камчия и Велека по нашето Черноморие. Камчийският Лонгоз е представител на лонгозни гори за цяла Европа и е зоната на миграция за прелетни птици от ВиаПонтика. Той се отнася към защитените местности наричан "Камчийски пясъци" и има международно и национално значение. Днес в резервата се поместват 40 дървесни вида от лонгозната гора. Сред тях са представители на от дъб, клен, бяла топола, елша, бяла върба, круша, все диви и рядко срещани видове, сред които главно пребиваващи са и бряст и ясен остролистният. От представителите на дървесния вид, много са с над 150 годишнина история и достигат на височини и необятни размери до 35 м. Сред богатството на Камчия резерват не преобладават само дървесни видове. От тях има и множество храстовидни. От лианите са известни скрипка, повет, дива лоза, черен и бял имел. Всички те образуват стени, наподобяващи завеси. Сред всичките красоти на резерват Камчия място намира и блатното кокиче. Неповторими са водните лилии. И на всичката тази прелест тревните видове, сред които див зюмбюл, оман, медицинска ружа, момкова сълза и др. са само частица от съвършенството. В резерват Камчия са идентифицирани около 200 вида птици, сред които над 50 се отнасят към застрашените видове. В горите на резерват ‚Камчия“ зимуват множество патици и други редки и застрашени пернати животни. Гората е убежище на бозайници, сред които с по-голям брои сърни, елени, лисици, диви свине, диво котки и други. В река Камчия обитават над 30-40 вида риби, а някои от тях мигрират в морето.  


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ КАМЧИЯ


ЗАПИШИ СЕ
ЗА НАШИТЕ ТАЙНИ ОФЕРТИ С ОТСТЪПКИ ДО
Вижте сега

70 %

Share This